Podstawowe wymagania jakie musisz spełnić aby wynająć samochód:

DOKUMENTY – prawo jazdy (ważne przynajmniej od 1 roku), dowód osobisty lub paszport. W przypadku firm dodatkowo zaświadczenie z UM lub odpis z KRS, Regon i NIP w zależności od profilu prowadzonej działalności. W przypadku podstawiania samochodu do klienta (dom, firma, hotel, lotnisko itp.), należy przygotować ksera wyszczególnionych dokumentów, wszystkich kierowców.

WIEK – minimalny wiek kierowcy wynosi 21 lat.
KAUCJA – podczas zawierania umowy najmu należy wpłacić kaucję gotówką lub przelewem bankowym. Istnieje możliwość wpłaty obniżonej kaucji gotówką (1.000 zł A, B i C oraz 1.500 zł pozostałe klasy) przy wynajmach na lotniskach. W przypadku wpłaty kaucji poprzez przelew bankowy należy dokonać jej co najmniej na 48 godzin przed rozpoczęciem wynajmu i uzyskać potwierdzenie wpływy środków od pracownika naszej firmy.

ZAPŁATA ZA NAJEM – płatności dokonuje się z góry za całość wynajmu gotówką w złotych, EUR, USD, CAD, AUD, CHF, GBP, lub przelewem bankowym (podobnie jak w przypadku kaucji środki muszą być zaksięgowane w momencie odbioru samochodu).

Ważne informacje dla osoby wynajmującej samochód:

• W podstawową stawkę najmu wliczone jest ubezpieczenie OC i AC, przewidziany eksploatacją serwis samochodu i sezonowa zmiana opon. W przypadku kolizji, usterki lub utraty samochodu klientowi przysługuje pojazd zastępczy (w granicach Polski lub zagranicą z wykupionym pakietem „zagranica MAX”).

• Okres najmu wynosi dobę (24 godziny, liczone od chwili wydania samochodu) lub jej wielokrotność. Przedłużenie najmu o więcej niż dwie godziny powoduje naliczenie kolejnej doby (dla stałych klientów preferencyjne warunki).
Za skrócenie najmu pobierana jest dodatkowa opłata manipulacyjna w wysokości 25% różnicy między zadeklarowanym a faktycznym okresem najmu.
• Klient otrzymuje i zobowiązany jest zwrócić samochód czysty i zatankowany. Za zwrot brudnego samochodu pobierana jest opłata od 30 do 90 zł z VAT, a w przypadku znacznego zabrudzenia wnętrza lub tapicerki od 150 zł z VAT.
Za zwrot niezatankowanego samochodu, pobierana jest opłata równa dwukrotności spodziewanego braku, zgodnie z obowiązującą w miejscu i czasie zwrotu, średnią ceną paliwa.
• W przypadku uszkodzenia, odpowiedzialność finansowa klienta sprowadza się do tzw. „udziału własnego w szkodzie” – bez wykupionego pakietu BEZPIECZEŃSTWO, w wysokości do 2.000 zł VAT ZW (za drobną szkodę, może zostać pobrana mniejsza kwota, według oceny Pracownika AKM). Za szkodę spowodowaną z winy innego ubezpieczonego sprawcy, istnieje możliwość odstąpienia od pobierania udziału własnego po odzyskaniu pełnego odszkodowania. Istnieje możliwość wykupienia pakietu Bezpieczeństwo (częściowe zniesienie udziału własnego w szkodzie- nie dotyczy szkody całkowitej i kradzieżowej) 35 zł z VAT za dobę.
• W samochodach AKM obowiązuje zakaz palenia papierosów, spożywania posiłków i napojów oraz przewożenia zwierząt bez specjalnego pojemnika.
• Wyjazd za granicę jest możliwy tylko na podstawie zezwolenia AKM.
Bez dodatkowego, specjalnego upoważnienia, obowiązuje zakaz wyjazdu do następujących krajów:
Rosja ( + obwód Kalingradzki), Białoruś, Ukraina, Albania, Mołdawia.