Wynajem średnioterminowy – minimalne wymagania jakie należy spełnić.

DOKUMENTY – prawo jazdy (ważne przynajmniej od 1 roku), dowód osobisty lub paszport. W przypadku firm dodatkowo zaświadczenie z UM lub odpis z KRS, Regon i NIP w zależności od profilu prowadzonej działalności. W przypadku podstawiania samochodu do klienta (dom, firma, hotel, lotnisko itp.), należy przygotować ksera wyszczególnionych dokumentów, wszystkich kierowców.

WIEK – minimalny wiek kierowcy wynosi 21 lat.

KAUCJA – podczas zawierania umowy najmu należy wpłacić kaucję gotówką lub przelewem. W przypadku wpłaty kaucji poprzez przelew bankowy należy dokonać jej co najmniej na 24 godziny przed rozpoczęciem wynajmu i uzyskać potwierdzenie wpływu środków od pracownika naszej firmy.

ZAPŁATA ZA NAJEM – płatności dokonuje się z góry za całość wynajmu gotówką w złotych, EUR, USD, CHF, GBP, przelewem bankowym (środki muszą być zaksięgowane w momencie odbioru samochodu). W przypadku firm, istnieje możliwość otrzymania terminów zapłaty.

Ważne informacje dla osoby wynajmującej samochód:

W podstawową stawkę najmu wliczone jest ubezpieczenie OC i AC, przewidziany eksploatacją serwis samochodu i sezonowa zmiana opon. W przypadku kolizji, usterki lub utraty samochodu klientowi przysługuje pojazd zastępczy (w granicach Polski lub zagranicą zgodnie z przedstawioną ofertą).

Okres najmu wynosi dobę (24 godziny, liczone od chwili wydania samochodu) lub jej wielokrotność. Przedłużenie najmu o więcej niż dwie godziny powoduje naliczenie kolejnej doby (dla stałych klientów preferencyjne warunki).
Za skrócenie najmu pobierana jest dodatkowa opłata manipulacyjna zgodnie z zapisami regulaminu (do pobrania na dole strony).

Klient otrzymuje i zobowiązany jest zwrócić samochód czysty i zatankowany. Za zwrot brudnego samochodu pobierana jest opłata od 30 do 90 zł z VAT, a w przypadku znacznego zabrudzenia wnętrza lub tapicerki od 150 zł z VAT. Za zwrot niezatankowanego samochodu, pobierana jest opłata równa dwukrotności spodziewanego braku, zgodnie z obowiązującą w miejscu i czasie zwrotu, średnią ceną paliwa.

W przypadku uszkodzenia, odpowiedzialność finansowa klienta sprowadza się do tzw. „udziału własnego w szkodzie” – bez wykupionego pakietu BEZPIECZEŃSTWO, w wysokości do 2.000 zł VAT zwolniony (za drobną szkodę, może zostać pobrana mniejsza kwota) w przypadku szkody całkowitej (kasacja, kradzież pojazdu) w kwocie 7500 zł VAT zwolniony. Za szkodę spowodowaną z winy innego ubezpieczonego sprawcy, istnieje możliwość odstąpienia od pobierania udziału własnego po odzyskaniu pełnego odszkodowania. Istnieje możliwość wykupienia pakietu Bezpieczeństwo (częściowe zniesienie udziału własnego w szkodzie- nie dotyczy szkody całkowitej i kradzieżowej – zapytaj o ofertę naszego handlowca).

W samochodach obowiązuje bezwzględny zakaz palenia papierosów (e-papierosów), spożywania posiłków i napojów oraz przewożenia zwierząt bez specjalnego transportera, maty itp.

Wyjazd za granicę jest możliwy tylko na podstawie zezwolenia AKM. Bez dodatkowego, specjalnego upoważnienia, obowiązuje zakaz wyjazdu do następujących krajów: Rosja ( + obwód Kaliningradzki), Białoruś, Ukraina, Albania, Mołdawia.

Zapraszamy do zapoznania się z pełnym regulaminem wynajmu pojazdu – REGULAMIN.